Lễ khai mạc - GRAND OPENING

HỘI TRƯỜNG 2 - BALLROOM 2

8:30
Khai mạc
Opening
8:40-8:50
Phát biểu chào mừng
Welcome remarks
* H.E. Mr. Richard Shih, Representative, TECO
* A/Prof. Nguyen Thi Xuyen, Vietnam Medical Association
* Prof. Wei-Chiang Lee, Vice Superintendent, Taipei Veterans General Hospital

Lời cảm ơn các đơn vị tài trợ
Sponsors Acknowledgement & Photos
8:50 – 8:55
Nghỉ giải lao và khách di chuyển vào phòng họp
Break and guests moving into meeting rooms
* Session 1 - Cardiovascular: Ballroom 1
* Session 2 - Cancer: Ballroom 2
* Session 3 - Smart Medicine & Medical Tourism: Ballroom 3


8:55 – 9:10

ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
cancer

PHIÊN 2 (SESSION 2)

Ballroom 2 - ALL DAY

9:15-9:40
Điều trị u xương ác tính
Treatment for malignant bone tumor
Prof. Po-Kuei Wu 吳博貴
Taipei Veterans General Hospital
9:40-10:05
Phẫu thuật cắt đốt sống toàn phần
Total enbloc spondylectomy

Dr. Nguyen Hoang Long
Viet Duc Hospital
9:00-9:15
Đón khách/Welcome guests
10:30-10:55
Ghép gan cho bệnh ung thư biểu mô tế bào gan
Liver transplantation for hepatocellular carcinoma
Prof. Chin-Su Liu劉君恕
Taipei Veterans General Hospital

10:55-11:20
Ghép gan cho bệnh ung thư gan tại Việt Nam
Liver transplantation for hepatocellular carcinoma

Dr. Le Van Thanh, MD, PhD
Hospital 108
11:20-11:45
Dinh dưỡng trong và sau điều trị ung thư
Nutrition during and after cancer treatment

Yi-Ching Hsieh 謝依晴
Taipei Veterans General Hospital

12:15 - 13:45: TIỆC TRƯA/LUNCH BUFFET

14:05-14:30
Phẫu thuật điều trị ung thư phổi
Surgical treatment of lung cancer


Prof. Po-Kuei Hsu徐博奎
Taipei Veterans General Hospital
10:05-10:30
THẢO LUẬN 1/ Panel Discussion 1
14:30-14:55
Điều trị ung thư phổi tại Việt Nam
Lung cancer treatment in Vietnam

Dr. Le Tuan Anh
Cho Ray Hospital
15:25-15:50
Cập nhật tiến bộ trong xạ trị ung thư đầu cổ tại Việt Nam
Update on progress of radiotherapy for head and neck cancer in Vietnam

Dr. Nguyen Van Dang
K Hospital
15:50-16:15
Lược sử xạ trị tại Việt Nam và ứng dụng kĩ thuật xạ trị 4D trong ung thư vùng ngực tại Vinmec
Brief History of Vietnam’s radiotherapy and Implementation of 4D-RT for thoracic cancers in Vinmec Times City Hospital

Dr. Doan Trung Hiep
Vinmec Times City Hospital
16:15-16:40
Xạ trị ung thư tại Đài Loan
Radiotherapy for cancer

Prof. Keng-Li Lan藍耿立
Taipei Veterans General Hospital
16:40-17:15
THẢO LUẬN 4/ Panel Discussion 4
17:15-17:20
PHÁT BIỂU KẾT THÚC HỘI NGHỊ
CLOSING REMARKS

17:20-17:55
NETWORKING

18:00: TIỆC TỐI / DINNER

11:45-12:10
THẢO LUẬN 2/ Panel Discussion 2
14:55-15:25
THẢO LUẬN 3/ Panel Discussion 3
14:00:14:05
Welcome guests