Lễ khai mạc - GRAND OPENING

HỘI TRƯỜNG 2 - BALLROOM 2

8:30
Khai mạc
Opening
8:40-8:50
Phát biểu chào mừng
Welcome remarks
* H.E. Mr. Richard Shih, Representative, TECO
* A/Prof. Nguyen Thi Xuyen, Vietnam Medical Association
* Prof. Wei-Chiang Lee, Vice Superintendent, Taipei Veterans General Hospital

Lời cảm ơn các đơn vị tài trợ
Sponsors Acknowledgement & Photos
8:50 – 8:55
Nghỉ giải lao và khách di chuyển vào phòng họp
Break and guests moving into meeting rooms
* Session 1 - Cardiovascular: Ballroom 1
* Session 2 - Cancer: Ballroom 2
* Session 3 - Smart Medicine & Medical Tourism: Ballroom 3


8:55 – 9:10

Y TẾ THÔNG MINH VÀ XU HƯỚNG MỚI
SMART MEDICINE & MEDICAL TRAVEL

PHIÊN 3 (SEsSION 3)

Ballroom 3 - ALL DAY

9:15-9:40
Lộ trình phát triển bệnh viện thông minh với bệnh nhân là trung tâm
The roadmap to a patient-centered smart hospital

Pof. Wui-Chiang Lee李偉強
Taipei Veterans General Hospital
9:40-10:00
Ứng dụng Y tế thông minh từ góc độ doanh nghiệp viễn thông
Telecommunications Company Developing Smart Healthcare Solution and Telemedicine

Ralph Chang 張家豪
Chunghwa Telecom
9:00-9:15
Đón khách/Welcome guests
10:00-10:20
AI trong y học từ xa - ứng dụng FEMET Telehealth trong y học du lịch
AI in Telemedicine - the application of FEMET Telehealth in travel medicine

Dr. Chun-Nan Teng 鄧俊男
FEMET
10:20-10:40
Cơ hội và thách thức - AI trong quản lý y tế tại VN
AI in healthcare and hospital management - Chances and challenges in Vietnamese Context

Dr. Truong Minh Chuong
HCMC University of Technology
11:00-11:20
Ứng dụng I5 Health AI trong Y tế thông minh
VMED’s I5 Health AI Application

Nguyen Francis Tuan Anh
CEO, One Clinic Ltd., VMED

12:15 - 13:45: TIỆC TRƯA/ LUNCH BUFFET

15:40-16:05
Định hướng mở rộng hợp tác giữa bệnh viện CCB Đài Bắc và châu Á
Expansion of cooperation in Asia Q&A

Dr. Yi-Jen Wang王怡
Taipei Veterans General Hospital
16:05-16:30
Các xu hướng y tế mới trong khu vực
Cross-border Medical Treatment

Johnson Huang黃豐逸
Taiwan Medical Tourism Development Association
16:30 -17:15
PANEL DISCUSSION

18:00: TIỆC TỐI/ DINNER

11:20 - 12:00
THẢO LUẬN/ PANEL DISCUSSION
14:00 - 14:05
Welcome guests
15:15-15:40
Tổng quan hợp tác giữa bệnh viện CCB Đài Bắc và các bệnh viện tại Việt Nam
Overview of cooperation between Taipei VGH and Vietnam + Q&A

Prof. Chin-Su Liu劉君恕
Taipei Veterans General Hospital
10:40-11:00
Chia sẻ ứng dụng thực tế về y tế thông minh tại VN
Smart Healthcare - practical use cases in Vietnam

Khuong Truong Giang
Senior Digital Health Consultant, FPT-IS Healthcare
17:15-17:55
NETWORKING
Moderator: Prof. Wui-Chiang Lee
14:05 - 15:15
Ký kết MOUs
MOUs Signing Ceremony 

Moderator: Prof. Wui-Chiang Lee